Wat is de Nationale Hypotheek Garantie en hoe kom je in aanmerking

Categories Wonen & FamiliePosted on
Nationale Hypotheek garantie


De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een vangnet voor huiseigenaren die een hypothecaire lening afsluiten voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van een woning. Het doel van de NHG is om huiseigenaren te beschermen tegen financiële problemen als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, of het overlijden van de partner.

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Bij het afsluiten van een hypotheek ga je een langdurige verbintenis aan met een hypotheekverstrekker. Gedurende deze periode kunnen veranderingen in je persoonlijke situatie optreden, zoals het verlies van een baan, financiële moeilijkheden, of arbeidsongeschiktheid. In dergelijke omstandigheden bestaat het risico dat je de hypotheeklasten niet meer kunt betalen en genoodzaakt bent je huis met mogelijk verlies te verkopen. En daarom is De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in het leven geroepen. Wanneer je je hypotheek hebt afgesloten met NHG, kan dit een oplossing bieden. De NHG helpt je bij het afbetalen van een eventuele restschuld als je huis met verlies wordt verkocht.

De uitvoering van de NHG wordt verzorgd door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Bij het afsluiten van een hypotheek met NHG betaal je een eenmalige vergoeding aan de Stichting WEW.

Heeft iedereen een Nationale Hypotheek Garantie

Meer dan 40 procent van de koopwoningen in Nederland wordt gefinancierd met een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Sinds 2017 is er een koppeling tussen de NHG en de gemiddelde woningwaarde. In dat jaar bedroeg de gemiddelde verkoopprijs in Nederland nog 263.300 euro. Sindsdien heeft de huizenmarkt een sterke groei doorgemaakt. De toenemende huizenprijzen resulteren logischerwijs in een stijgende NHG-bovengrens. In 2023 overschreed deze bovengrens voor het eerst de 4 ton (405.000 euro). Op1 januari 2024 kwam daar nog eens 30.000 euro bij, waarmee de bovengrens op 435.000 euro kwam te liggen.

Breng je energiebesparende voorzieningen aan? Dan bedraagt de maximale kostengrens € 461.100.

JaartalZonder energiebesparende voorzieningenMet energiebesparende voorzieningen
2024€ 435.000€ 461.100
2023€ 405.000€ 429.300
2022€ 355.000€ 376.300
2021€ 325.000€ 344.500

Voordelen van de Nationale Hypotheek garantie

  1. Financiële zekerheid: NHG biedt financiële zekerheid aan zowel de geldverstrekker als de huiseigenaar. Mocht de huiseigenaar door onvoorziene omstandigheden niet meer in staat zijn om aan zijn hypotheekverplichtingen te voldoen en de woning moet worden verkocht met verlies, dan kan de NHG de restschuld dekken.
  2. Lagere rente: Geldverstrekkers zijn vaak bereid om een lagere rente aan te bieden voor hypotheekleningen met NHG. Dit komt omdat het risico voor de geldverstrekker wordt verminderd door de garantie van de NHG.
  3. Toegang tot hypotheken: Met NHG kunnen mensen met een lager inkomen gemakkelijker toegang krijgen tot een hypotheek, omdat het risico voor de geldverstrekker wordt beperkt. Dit kan helpen bij het bevorderen van het eigenwoningbezit.
  4. Bevordering duurzaamheid: NHG stimuleert duurzaamheid door het verstrekken van een duurzaamheidskorting op de NHG-kosten voor energiezuinige woningen. Dit moedigt mensen aan om te investeren in energiebesparende maatregelen.
  5. Mogelijkheid tot restschuldherfinanciering: Als een huiseigenaar met NHG in financiële problemen komt en gedwongen wordt zijn huis met verlies te verkopen, kan NHG helpen bij het aflossen van de restschuld. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen met een grote restschuld blijven zitten.
  6. Vangnet bij betalingsproblemen: Mocht een huiseigenaar in de problemen komen door bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan kan NHG als vangnet dienen. In sommige gevallen kan NHG helpen bij het vinden van een oplossing om de financiële problemen op te vangen.

Hoeveel geld kun je lenen?

Het aankoopbedrag van de woning mag in 2024 maximaal € 435.000 zijn. Dit is inclusief eventuele verbouwingskosten. Voor energiebesparende maatregelen is het mogelijk om zelfs tot € 461.100 te lenen. Je moet het extra bedrag dan wel volledig besteden aan die maatregelen. Bereken met de NHG Sneltoets hoeveel je kunt lenen met NHG.

Berekenen hoeveel je in 2024 kunt lenen met NHG.

Energiebesparende maatregelen en de NHG

Onder de NHG-hypotheek vallen diverse maatregelen ter bevordering van energie-efficiëntie. Hierbij valt te denken aan de installatie van een HR-ketel, isolatie, HR++-glas, een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, of energiezuinige ventilatie (een volledige lijst vind je hier). Stuk voor stuk investeringen die zichzelf op korte of lange termijn terugbetalen en dus de moeite van het overwegen waard zijn.

Het is wel een vereiste dat het beschikbare geld wordt besteed aan het verduurzamen van de woning. Als je nog niet precies weet wat de renovatie gaat kosten, kun je een schatting maken op websites zoals verbeterjehuis.nl of greenhome.nl. Uiteraard is het ook een goed idee om een offerte aan te vragen bij een aannemer of advies in te winnen bij een expert.