Wat gebeurt er als je een verkeersboete niet betaalt?

Categories Geld & RechtPosted on
verkeersboete

Heb jij ooit een verkeersboete gekregen? Dan zijn het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Dienst Wegverkeer (RDW) wellicht bekende instanties voor jou. Het ontvangen van een verkeersboete is al vervelend op zich, maar het kan nog problematischer worden als je niet tijdig betaalt. Wat zijn dan de gevolgen? En op welke manieren kun je dit voorkomen?

Wat gebeurt er als je een boete krijgt

Verkeersboetes zijn er in alle soorten en maten, van snelheidsovertredingen tot rijden zonder gordel en verzuimen voorrang te verlenen. Daarnaast kun je een boete krijgen voor onverzekerd rijden. De RDW controleert 1 of 2 keer per jaar of jouw auto correct geregistreerd is. Heb je geen autoverzekering afgesloten, dan riskeer je een boete van 450 euro. Ook als je geen geldig APK-bewijs hebt, kan dat je op een boete komen te staan.

Hier lees je hoe hoog de boetes zijn

Het CJIB is de instantie waar je de verkeersboetes kunt betalen, middels internetbankieren of het overschrijvingsformulier van jouw bank. Eerst ontvang je een brief met letter M (lichte verkeersovertreding) of letter O (strafbeschikking). Vervolgens heb je 8 weken om te betalen. Als je het niet eens bent met de boete, kun je in beroep gaan bij de officier van justitie, mits je dit binnen 6 weken doet. Het CJIB legt op deze site uit welke stappen je hierbij moet doorlopen.

Niet betalen of te laat betalen

Ben je te laat met betalen of beroep aantekenen, dan ontvang je een aanmaning van 1,5 keer het boetebedrag. Daarna kan er nog een tweede en laatste aanmaning volgen, van 3 keer het boetebedrag. Krijg je bijvoorbeeld een verkeersboete van 100 euro, dan kan die dus oplopen tot eerst 150 euro en daarna 300 euro. Als je ook dan nog niet betaalt, kunnen er verdere maatregelen volgen, zoals een dwangbevel, beslag op een deel van jouw inkomen, tussenkomst van een deurwaarder of rechter, of zelfs gijzeling, waarbij je tijdelijk in hechtenis belandt en daarna alsnog de openstaande boete dient te betalen.

Opmerkelijk genoeg zijn de financiële gevolgen van een strafbeschikking (letter O) vaak minder ingrijpend, ook al gaat het om zwaardere vergrijpen. Rijd je bijvoorbeeld 30 kilometer per uur of minder te hard, dan valt dat onder een lichte verkeersovertreding (letter M) en kan het boetebedrag verdrievoudigen. Maar als je meer dan 30 kilometer per uur te hard rijdt (of meer dan 40 kilometer per uur op de snelweg), dan krijg je een strafbeschikking. Bij een eerste aanmaning kan er 20 euro bovenop de boete komen, bij een tweede aanmaning 20 procent van het vorige aanmaningsbedrag. Voor lichte overtredingen krijg je geen strafblad.

verkeersboete

Komt een aanmaning vaak voor?

Het aantal opgelopen aanmaningen is opvallend hoog in Nederland. Uit onderzoek van de Volkskrant en het Instituut voor Publieke Economie blijkt dat het CJIB in de periode 2020-2022 maar liefst 137 miljoen euro aan aanmaningskosten heeft ontvangen. Daarbovenop komen nog eens 71,8 miljoen aan administratiekosten (9 euro per boete), wat bijna een kwart van de totale boete-inkomsten uitmaakt. Dit kan grote financiële problemen veroorzaken voor meer dan 100.000 huishoudens, vooral omdat het CJIB direct tot een aanmaning kan overgaan, terwijl andere schuldeisers eerst een betalingsherinnering moeten sturen.