Vier toeslagen voor minima die vaak vergeten worden

Categories Belasting & Toeslagen, Inkomen & Vaste LastenPosted on
zorgtoeslag

Veel mensen doen zichzelf te kort omdat ze niet bekend zijn met de toeslagen die er zijn. Naast huurtoeslag en zorgtoeslag zijn er namelijk nog vier toeslagen. En het is toch zonde om dit geld te laten liggen. Heb je een beperkt inkomen dan kun je verschillende tegemoetkomingen krijgen. Veel mensen maken daar geen gebruik van terwijl ze er wel recht op hebben.

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Aan de gemeente betalen we ieder jaar verschillende heffingen zoals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Lukt het je niet om de gemeentelijke belastingen te betalen? Vraag dan een kwijtschelding bij de gemeente aan. Het is alleen mogelijk om een kwijtschelding voor de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing aan te vragen. Afhankelijk van je inkomen en vermogen kom je in aanmerking voor kwijtschelding van de belastingen.

Kwijtschelding waterschapsbelastingen

Veel mensen kloppen bij de gemeente aan om kwijtschelding aan te vragen voor waterschapsbelastingen. Je moet toch echt bij het Waterschap in je regio zijn. Je betaalt deze heffing voor de zuivering van afvalwater. Afhankelijk van je inkomen en vermogen kom je in aanmerking voor kwijtschelding.

Kwijtschelding Rijksbelasting

Lukt het je niet om je belastingaanslag in een keer te betalen? Dan kun je bij de Belastingdienst een verzoek doen om kwijtschelding. Je krijgt alleen een kwijtschelding als je het echt niet kunt betalen. Aanvragen doe je bij de Belastingdienst.

Belastingregelingen toeslagen

Heb je een toeslag ontvangen terwijl je er eigenlijk geen recht op had? Dan is de kans groot dat je terug moet betalen. Je kunt dan gebruik maken van een betalingsregeling. De Belastingdienst wijst je hier wel op. Kom je dan alsnog in de problemen door die betalingsregeling dan kun je de Belastingdienst verzoeken.