Hoeveel basisbeurs krijgt een student? Hoe vraag je het aan

Categories Belasting & Toeslagen, Inkomen & Vaste LastenPosted on

De basisbeurs voor studenten is terug. Als je staat ingeschreven als student aan het mbo, hbo of universiteit, kun je geld krijgen voor je opleiding: studiefinanciering.

Hoeveel basisbeurs krijgt een student?

Wat is de hoogte van de basisbeurs eigenlijk? Voor thuiswonende studenten bedraagt de basisbeurs €110,30 per maand, terwijl uitwonende studenten €439,20 per maand ontvangen. Dit omvat €274,90 aan basisbeurs en een tijdelijke verhoging van €164,30. Let op dat deze verhoging in principe alleen geldig is voor het studiejaar 2023-2024. Om in aanmerking te komen voor een uitwonende beurs, dien je op een ander adres ingeschreven te staan dan je ouders. DUO, de instantie die studiebeurzen toekent, kan dit verifiëren.

Wanneer heb je recht op een aanvullende beurs?

Studenten van wie de ouders jaarlijks bruto ongeveer €70.000 of minder verdienen, hebben daarnaast recht op een aanvullende beurs van maximaal €416. Als er geen recht is op de aanvullende beurs, is het ook mogelijk om dit bedrag te lenen. Hierbij wordt in principe gekeken naar het inkomen van twee jaar eerder, namelijk 2021. In gevallen waarin de ouders sindsdien aanzienlijk minder zijn gaan verdienen, zijn uitzonderingen mogelijk.

Ook kunnen alle studenten €266,97 per maand extra lenen, en een collegegeldkrediet van €192,83 aanvragen. Deze bedragen moeten sowieso worden terugbetaald. In totaal komt een thuiswonende student uit op maximaal €986,10 per maand, en een uitwonende op €1315,00. Minder lenen kan natuurlijk ook.

Voor wie geldt de basisbeurs?

De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd voor studenten die een erkende opleiding volgen aan het hbo of de universiteit. Mbo-studenten hadden de afgelopen jaren al recht op een basisbeurs.

Hbo- en academische studenten moeten nog steeds in aanmerking komen voor studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Hoewel studenten sinds 2015 geen basisbeurs meer ontvingen, hadden zij wel recht op een ov-kaart en een aanvullende beurs als het inkomen van hun ouders niet te hoog was. De beurs wordt toegekend voor de duur van de studie, bijvoorbeeld vier jaar voor een vierjarige studie. Bij langere studies, zoals geneeskunde, is de beursduur ook langer.

Wat tegenwoordig anders is dan in het verleden, is dat sinds 2020 het hebben van andere inkomsten als student niet meer van invloed is. Studenten mogen onbeperkt bijverdienen zonder het recht op hun beurs te verliezen.

basisbeurs

Hoe vraag je een studiebeurs aan

Studenten en aankomende studenten kunnen de beurs aanvragen via Mijn DUO, de beveiligde sectie van de website van DUO. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. Als je de beurs te laat aanvraagt, is dat ook geen ramp. Tijdens het studiejaar (dat tot 1 september 2024 loopt) kun je hem ook nog met terugwerkende kracht aanvragen. Dit geldt alleen niet voor de ov-kaart.

Moet je ook terug betalen

Bestaat er een mogelijkheid dat ik het ontvangen geld uiteindelijk moet terugbetalen? Ja, die mogelijkheid bestaat. De prestatiebeurs, bestaande uit de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en ov-kaart, is feitelijk een lening. Tijdens de studie wordt er ook rente op berekend. Als je binnen tien jaar afstudeert, wordt de lening omgezet in een gift. Er zijn echter uitzonderingen voor studenten die vertraging oplopen door bijvoorbeeld een chronische ziekte. Een uitzondering geldt ook als je in de eerste helft van je eerste studiejaar besluit te stoppen. Voor specifieke informatie hierover kun je terecht op de website van DUO.

Indien je niet binnen tien jaar afstudeert, bijvoorbeeld omdat je gaat reizen of werken, bestaat de kans dat de lening niet wordt omgezet in een gift. In dat geval dien je de lening terug te betalen, waarbij vanaf dit jaar weer rente in rekening wordt gebracht. Het is belangrijk op te merken dat de studieschuld als een sociale lening wordt beschouwd, met een termijn van in principe 35 jaar en een beoordeling op basis van draagkracht.