Hoeveel energiecompensatie kun je verwachten van Noodfonds Energie?

Categories Belasting & ToeslagenPosted on
noodfonds energie

Nu het energieplafond niet meer bestaat, maar de energierekening hoog blijft, komen veel huishoudens in de problemen. Gelukkig is er voor deze mensen het Noodfonds Energie. Ontdek of je in aanmerking komt voor energiecompensatie in 2024?

Waar je wel even op moet letten is dat je eventuele veranderingen in je persoonlijke situatie wel doorgeeft aan de Belastingdienst bij het ingaan van het nieuwe jaar. Je moet dan denken aan een verhoogd inkomen, huwelijk of gezinsuitbreiding, om onaangename verrassingen te voorkomen.

Wat is het Noodfonds Energie?

Sinds maandag 22 januari 2024 is het opnieuw mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het Tijdelijk Noodfonds Energie. Op slechts één dag heeft het fonds meer dan 17.000 aanvragen ontvangen, wat 17 keer meer is dan dezelfde periode vorig jaar, volgens het ANP. Het Tijdelijk Landelijk Noodfonds Energie helpt bij het betalen van de energierekening. Het is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen en een hoge energierekening. Het Landelijk Noodfonds Energie is opgericht door energieleveranciers en krijgt subsidie van het Rijk.

Wie komen in aanmerking voor het Noodfonds Energie?

Dankzij het Noodfonds kunnen huishoudens gedurende een half jaar een gedeeltelijke compensatie ontvangen voor hun energierekening. Dit jaar is er in totaal 60 miljoen euro beschikbaar voor verschillende huishoudens. In 2023 werd er 43,7 miljoen euro uitgekeerd aan 50.000 huishoudens, wat neerkomt op een gemiddelde van 874 euro per huishouden.

Een huishouden dat in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het Noodfonds moet een bruto-inkomen hebben dat maximaal 200% van het sociaal minimum bedraagt. Concreet betekent dit 3.200 euro voor alleenstaanden en 4.480 euro voor samenwonenden. Deze bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen. Als u meer dan 8% tot 10% van je bruto-inkomen besteedt aan de energierekening, kun je hulp aanvragen bij het Noodfonds Energie via noodfondsenergie.nl.

Noodfonds energie

Wat krijgt een alleenstaande?

Voor gezinnen met slechts één inkomen geldt dat onder bepaalde voorwaarden een bruto maandsalaris tot 3200 euro in aanmerking komt. Als je bruto inkomen maximaal 2080 euro bedraagt, compenseert het Noodfonds de energiekosten boven 8 procent van je bruto inkomen. Bijvoorbeeld, als je 2000 euro bruto verdient, compenseert het fonds de energierekening boven de 160 euro. Als de rekening 200 euro is, vergoedt het fonds 40 euro.

Als je de enige kostwinner bent met een bruto maandinkomen tussen 2080 en 3200 euro, worden de energiekosten boven 10 procent van je bruto salaris vergoed. Bijvoorbeeld, als je maandsalaris 2800 euro bruto is en de energierekening 300 euro bedraagt, ontvang je een energiecompensatie van 20 euro van het Noodfonds (10 procent van het bruto inkomen is 280 euro, het resterende bedrag van de rekening wordt vergoed)

Wat krijgen tweeverdieners?

Voor gezinnen met twee of meer inkomens geldt een soortgelijk systeem, maar met andere inkomensgrenzen. Bij een gezamenlijk bruto verzamelinkomen tot 2912 euro wordt het bedrag boven 8 procent van het bruto maandsalaris vergoed. Als je bijvoorbeeld 2700 euro bruto verdient, wordt het bedrag boven de 216 euro vergoed. Bij een rekening van 240 euro is de compensatie in dat geval 24 euro.

Voor meerpersoonshuishoudens met een bruto maandsalaris tussen 2912 en 4480 euro wordt het compensatiebedrag boven het rekeningbedrag vastgesteld op 10 procent van het gezamenlijke inkomen. Als het gezamenlijke bruto inkomen bijvoorbeeld 4200 euro is, ontvang je alleen energiecompensatie als de energierekening meer dan 420 euro bedraagt.

Kom jij in aanmerking voor Noodfonds Energie

Meld je aan vóór 1 april 2024. De hoeveelheid steun die je ontvangt, is afhankelijk van zowel je energierekening als je bruto-inkomen. Voer daarom eerst de situatiecheck uit op noodfondsenergie.nl. Als het verschil aanzienlijk is, zal je energieleverancier een deel van je energierekening voor zes maanden verlagen, ongeacht bij welke energieleverancier je bent aangesloten.

Waar kun je steun aanvragen?

Je kunt een aanvraag voor het Noodfonds indienen op noodfondsenergie.nl. Je hebt de mogelijkheid om de aanvraag via de computer of de app te doen. Ook kunnen familieleden, vrienden of hulpverleners namens jou een aanvraag indienen met een machtiging. De deadline voor het indienen van aanvragen is 31 maart 2024. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met de landelijke hulplijn van het Noodfonds.