Een studieschuld verzwijgen om een huis te kopen. Hoe slim is dat?

Categories Geld & Recht, Lenen & SchuldenPosted on

Natuurlijk wil je een huis kopen. Dat is duur, maar huren is dat ook. En je hebt een studieschuld. Die staat niet geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). De bank en je hypotheekverstrekker zien dus niet niet, dat je die schuld hebt. Je kunt de schuld dus verzwijgen. Maar is dat verstandig? Het korte antwoord is natuurlijk… NEE! Er zitten nogal wat risico’s aan.

Continue reading “Een studieschuld verzwijgen om een huis te kopen. Hoe slim is dat?”

Wat gebeurt er als je een verkeersboete niet betaalt?

Categories Geld & RechtPosted on

Heb jij ooit een verkeersboete gekregen? Dan zijn het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Dienst Wegverkeer (RDW) wellicht bekende instanties voor jou. Het ontvangen van een verkeersboete is al vervelend op zich, maar het kan nog problematischer worden als je niet tijdig betaalt. Wat zijn dan de gevolgen? En op welke manieren kun je dit voorkomen?

Continue reading “Wat gebeurt er als je een verkeersboete niet betaalt?”

Hoe duur zijn de verkeersboetes in 2024

Categories Geld & RechtPosted on

Vanaf maart 2024 zul je over het algemeen aanzienlijk meer moeten betalen voor verkeersovertredingen. De gemiddelde prijzen ten opzichte van 2023 zijn zelfs met wel 10% gestegen. De aanzienlijke verhoging van de boetes in 2024 is het resultaat van zowel een inflatiecorrectie als een beleidsmatige correctie. Deze prijsverhogingen voor verkeersboetes zijn bedoeld om bij te dragen aan het dichten van financiële tekorten in de begroting van het kabinet.

Continue reading “Hoe duur zijn de verkeersboetes in 2024”

Mag ik overal met contant geld betalen? En blijft dat zo?

Categories Geld & Recht, Werk & OndernemenPosted on

De eerste pinbetaling in Nederland werd in 1985 door Neelie Smit-Kroes, toen minister van Verkeer en Waterstaat, verricht in een tankstation in Geldrop. Tegenwoordig zijn er nog veel andere manieren om elektronisch te betalen. Veel mensen vrezen, dat betalen en sparen op niet al te lange termijn volledig digitaal gaat. Is die angst terecht? Gaat contant geld verdwijnen?

Continue reading “Mag ik overal met contant geld betalen? En blijft dat zo?”

Als je ex-partner de alimentatie niet betaalt

Categories Geld & Recht, Wonen & FamiliePosted on

Het komt voor dat een ex-partner de alimentatie niet betaalt. Of slechts een deel. We leggen je uit wat je in die gevallen kunt doen. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of een deurwaarder kan je misschien helpen. Het is wel belangrijk om vooraf te weten op hoeveel alimentatie je recht hebt en het is al even belangrijk dat u dat kunt bewijzen. Continue reading “Als je ex-partner de alimentatie niet betaalt”

Hoeveel contant geld mag ik thuis bewaren?

Categories Belasting & Toeslagen, Geld & Recht, Wonen & FamiliePosted on

In Nederland is er geen wettelijk vastgesteld maximum voor de hoeveelheid contant geld die je in huis mag hebben. Echter, bedragen boven de € 596 moeten wel worden opgegeven bij de Belastingdienst. Als u een fiscale partner heeft, geldt dit voor bedragen boven € 1.192. Ook dient u de waarde van cadeaubonnen die u in huis heeft mee te tellen. Continue reading “Hoeveel contant geld mag ik thuis bewaren?”