Als je ex-partner de alimentatie niet betaalt

Categories Geld & Recht, Wonen & FamiliePosted on

Het komt voor dat een ex-partner de alimentatie niet betaalt. Of slechts een deel. We leggen je uit wat je in die gevallen kunt doen. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of een deurwaarder kan je misschien helpen. Het is wel belangrijk om vooraf te weten op hoeveel alimentatie je recht hebt en het is al even belangrijk dat u dat kunt bewijzen.

Controleer of en hoeveel je ex-partner moet betalen

Er is een aantal situaties waarin je ex-partner alimentatie moet betalen. Natuurlijk, bij een scheiding komen veel emoties kijken, maar vaststelling van de hoogte van de alimentatie is een vrij zakelijke aangelegenheid. Je ex-partner (of jijzelf) moet alimentatie betalen als jullie dat met elkaar hebben afgesproken. Deze afspraak hoeft niet beslist op papier te staan, want een mondelinge afspraak is ook bindend. Toch is het wel zo handig als je de afspraak op een of andere manier kunt bewijzen. Het wordt gemakkelijker wanneer een rechter uitspraak heeft gedaan over de hoogte van de alimentatie. Die uitspraak is schriftelijk vastgelegd door de griffie en de kans is groot, dat je zelf ook een exemplaar van die uitspraak ontvangt.

Jaarlijkse indexering

Veel problemen ontstaan door de jaarlijkse indexering. Op 1 januari van elk jaar gaat de kinderalimentatie omhoog met een bepaald percentage. Dit percentage wordt gepubliceerd door het LBIO. Zelfs als je er geen afspraken over maakt, moet je partner het alimentatiebedrag met dit percentage verhogen. Daarop zijn twee uitzonderingen: jullie hebben onderling afgesproken dat jullie afzien van de jaarlijkse indexering of de rechter heeft bepaald, dat de ontvanger deze niet krijgt.

Vraag je ex-partner om te betalen

Als jullie nog on speaking terms bent, is het het handigst om eerst de ex-partner (nog eens) te vragen om de alimentatie te betalen. Er kan immers altijd sprake zijn van een misverstand. Doe dat bij voorkeur schriftelijk, zodat je altijd kunt bewijzen dat je dit verzoek heeft gedaan. Is er nog contact met een mediator? Vraag hem of haar dan om te bemiddelen.

Het LBIO

Deed de rechter uitspraak over de alimentatie, dan is de kans klein dat er sprake is van een misverstand. Alle partijen worden immers van de uitspraak op de hoogte gebracht en de uitspraak staat zwart op wit. Je kunt er dan voor kiezen om het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in te schakelen. Daaraan is wel een aantal voorwaarden verboden:

  • De achterstand is minimaal €10
  • De achterstand is niet ouder dan zes maanden
  • Je ex-partner heeft de alimentatie of een deel daarvan minimaal één maand niet betaald
  • Je ex-partner weet naar welke bankrekening hij/zij het geld moet overmaken

Help! Geen uitspraak van de rechter!

Die heb je meestal wel nodig. Je kunt de rechter dan alsnog om een uitspraak vragen. Dat kan alleen met behulp van een advocaat. Uitzondering op de regel is de situatie waarin je via de notaris de hoogte van de alimentatie liet vastleggen. Dan schakelt u niet het LBIO in, maar een deurwaarder. Die kan ook helpen als de achterstand ouder is dan zes maanden. Ook hier geldt echter… Je moet wel kunnen bewijzen dat je recht heeft op alimentatie.

Heb ik recht op alimentatie?

Een mediator kan je daarover adviseren, maar dat kost geld. Op internet zijn er meerdere rekentools waarmee u globaal kunt berekenen of je recht hebt op alimentatie òf dat je alimentatie moet betalen. Je kunt daaraan geen rechten ontlenen, omdat een correcte berekening altijd maatwerk is en veel variabelen een rol spelen. Een berekening online geeft echter wel een goede indicatie.